RFE POLOGNE

Politique de confidentialité

POLITIKA PRYWATNOŚCI

dla Członków Stowarzyszenia

oraz Użytkowników Strony

 

§ 1

Dane Administratora Danych Osobowych

 

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „RFE Pologne”, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pawilońskiej 47, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830811, REGON: 385778014, NIP: 7262680614, zwane dalej „RFE Pologne” lub „Stowarzyszeniem”.

 

§ 2

Inspektor Ochrony Danych i kontakt

 

Stowarzyszenie nie posiada Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: contact@hugof63.sg-host.com

 

§ 3

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

Aby wykonywać swoją działalność statutową, „RFE Pologne” przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

 

W celach związanych z działalnością statutową „RFE Pologne”, a także w celu przekazywania informacji dotyczących jego bieżącej działalności i umożliwienia współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz promocji ich działalności w Internecie, przetwarzamy następujące dane osobowe członków „RFE Pologne”

·         Nazwisko

·         Imię

·         Adres e-mail

·         Numer telefonu

·         Dane przedsiębiorcy, takie jak firma, adres i NIP.

 

Niekiedy przetwarzamy także takie dane osobowe, jak:

·         Wizerunek.

 

Dane osobowe członków „RFE Pologne” przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 2 lit. d) (kiedy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej) oraz lit. a) RODO (kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

 

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

·         adres IP,

·         data i czas serwera,

·         informacje o przeglądarce internetowej,

·         informacje o systemie operacyjnym

— dane te są zapisywane automatycznie przy każdorazowym korzystaniu z naszej strony. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku naszym interesem jest administrowanie stroną internetową).

 

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej „RFE Pologne”, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

·                    data i godzina odwiedzin strony;

·                    rodzaj systemu operacyjnego;

·                    przybliżona lokalizacja;

·                    czas spędzony na stronie;

·                    odwiedzone podstrony;

·                    rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem „RFE Pologne” jest poznanie aktywności użytkowników strony internetowej)

 

§ 4

Cookies

 

1.     „RFE Pologne” na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).

2.     Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, które są następujące:

·         zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;

·         wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;

 

·         stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

 

·         tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Dzięki temu możemy stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;

·         korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.

3.     Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.

4.     Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

5.     Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

 

§ 5

Prawo wycofania zgody

 

1.     Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

2.     Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać nam wiadomość e-mail na adres contact@hugof63.sg-host.com

3.     Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

§ 6

Wymóg podania danych osobowych

 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich podanie i przetwarzanie przez „RFE Pologne” jest niezbędne do dołączenia do Członków Stowarzyszenia, realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania ze strony internetowej.

 

§ 7

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

„RFE Pologne” nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

§ 8

Odbiorcy danych osobowych

 

1.    Jak większość podmiotów, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych firm, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, księgowym, a także firmie hostingowej.

2.    Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

§ 9

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 

1.     „RFE Pologne” bezpośrednio nie przekazuje danych osobowych członków Stowarzyszenia do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

2.     Jak większość podmiotów, korzystamy jednak z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie. Oznacza to, że na przykład w przypadku, gdy członek „RFE Pologne” uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia na Facebooku, jego dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego.

 

3.     RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.

 

4.     Ze swojej strony zapewniamy, że korzystamy z usług i technologii wyłącznie podmiotów ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takich, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej  Komisji Europejskiej. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

5.     W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani wątpliwości.

6.     W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 

§ 10

Okres przetwarzania danych osobowych

 

1.     Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe jedynie  przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2.     W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

 

3.     Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 

·         do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 

·         do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu podmiotu danych;

·         do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

4.     Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

 

 

§ 11

Uprawnienia podmiotów danych

 

1.     Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:

·         dostępu do swoich danych osobowych;

·         sprostowania danych osobowych;

·         usunięcia danych osobowych;

·         ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

·         sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

·         przenoszenia danych osobowych.

2.     Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3.     Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4.     Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

·         istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub

·         istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

5.     Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio na adres contact@hugof63.sg-host.com

 

§ 12

Prawo do wniesienia skargi

 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 

1.    W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2.    O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności powiadomimy na stronie internetowej Stowarzyszenia, znajdującej się pod adresem: hugof63.sg-host.com.

3.    Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 10 marca 2020 r.

POLITIQUE DE CONFIDENTAILITÉ

pour les Membres de l’Association

et Utilisateurs du site Web

 

§ 1

Coordonnées du Responsable du Traitement

 

Nous tenons à vous informer que le Responsable du Traitement de vos données personnelles est l’Association „RFE Pologne”, sise à Łódź, rue Pawilońska 47, immatriculée au Registre National Judiciaire sous le numéro KRS : 0000830811, REGON: 385778014, NIP: 7262680614, ci-après dénommée « RFE Pologne » ou « l’Association ». 

 

§ 2

Délégué à la protection des données
et contact

 

L’Association n’a pas désigné le délégué à la protection des données. Pour toutes les questions liées à la protection des données personnelles, veuillez nous contacter à l’adresse e-mail suivante : contact@hugof63.sg-host.com

 

§ 3

Finalités et fondements du traitement des données personnelles

 

Afin d’exercer son activité statutaire, « RFE Pologne » traite vos données personnelles – à des fins diverses, mais toujours conformément à la loi. Vous trouverez ci-dessous les finalités spécifiées pour le traitement des données personnelles ainsi que les fondements du traitement.

 

À des fins liées à l’activité statutaire de « RFE Pologne », ainsi que pour fournir des informations sur ses activités actuelles, pour permettre la coopération entre les membres de l’Association et promouvoir leurs activités sur Internet, nous traitons les données personnelles suivantes des adhérents de « RFE Pologne » :

 

·         Nom

·         Prénom

·         Adresse e-mail

·         Numero de téléphone

·         Données de l’entrepreneur telles que dénomination, adresse et NIP.

 

Nous traitons parfois également des données personnelles telles que :

·         Image.

 

Nous traitons les données personnelles des membres de « RFE Pologne » sur la base de l’art. 6 par. 2 point d) (lorsque le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique) et point a) du RGPD (lorsque la personne concernée a consenti au traitement de ses données personnelles à une ou plusieurs fins spécifiques).

 

Afin d’administrer le site Web, nous traitons des données personnelles telles que :

·         adresse IP,

·         date et lieu du serveur,

·         information sur le navigateur,

·         information sur le système d’exploitation

— ces données sont automatiquement enregistrées chaque fois que vous utilisez notre site Web. Administrer le site Web sans utiliser le serveur et sans cette sauvegarde automatique ne serait pas possible. Le fondement d’un tel traitement de données est l’art. 6 al. 1 point f du RGPD, qui permet de traiter des données personnelles si de cette manière le Responsable du Traitement réalise son intérêt légitime (dans ce cas, l’administration du site Web est notre intérêt).

 

À des fins d’analyse, c’est-à-dire la recherche et l’analyse d’activités sur le site Web de « RFE Pologne », nous traitons des données personnelles telles que :

·                    date et heure de la visite ;

·                    type de système d’exploitation ;

·                    localisation approximative ;

·                    le temps passé sur le site ;

·                    sous-pages visitées ;

·                    type de navigateur Web utilisé pour afficher le site.

 

 

Le fondement d’un tel traitement de données est l’art. 6 al 1 point f du RGPD, qui permet de traiter des données personnelles si de cette manière l’administrateur des données personnelles réalise son intérêt légitime (dans ce cas, l’intérêt de « RFE Pologne » est de connaître l’activité des utilisateurs du site).

 

§ 4

Cookies

 

1.     « RFE Pologne » utilise sur son site Web ce que l’on appelle les cookies, c’est-à-dire les informations textuelles courtes enregistrées sur un ordinateur, un téléphone, une tablette ou un autre appareil d’un utilisateur. Ils peuvent être lus par notre système, ainsi que par des systèmes appartenant à d’autres entités dont nous utilisons les services (par exemple Facebook, Google).

2.     Les cookies remplissent de nombreuses fonctions sur le site Web, qui sont les suivantes :

·         assurer la sécurité – les cookies sont utilisés pour authentifier les utilisateurs. Ils sont donc utilisés pour protéger vos données personnelles contre les accès non autorisés ;

 

·         impact sur les processus et l’efficacité de l’utilisation du site Web – les cookies sont utilisés pour garantir que le site Web fonctionne efficacement et que vous pouvez utiliser les fonctions disponibles sur celui-ci, ce qui est possible, entre autres, en se souvenant des paramètres entre les visites ultérieures sur le site Web. Grâce à eux, vous pouvez naviguer efficacement sur le site Web et les sous-pages individuelles ;

·         état de la session – les informations sur la façon dont les visiteurs utilisent le site Web sont souvent stockées dans des cookies, par exemple les sous-pages qui sont le plus souvent affichées. Ils permettent également d’identifier les erreurs affichées sur certaines sous-pages. Cookies utilisés pour enregistrer les soi-disant « l’état de session » permet donc d’améliorer les services et d’augmenter le confort de navigation sur les pages ;

·         création de statistiques – les cookies sont utilisés pour analyser la façon dont les utilisateurs utilisent le site Web. Grâce à cela, nous pouvons constamment améliorer le site Web et adapter son fonctionnement aux préférences des utilisateurs. Nous utilisons des outils Google tels que Google Analytics pour suivre l’activité et créer des statistiques ; en plus de rapporter les statistiques d’utilisation du site Web, le pixel Google Analytics peut également être utilisé, avec certains des cookies décrits ci-dessus, pour aider à afficher un contenu plus pertinent pour les utilisateurs de Google (par exemple, le moteur de recherche Google) et sur l’ensemble du Web ;

·         utilisation des fonctions sociales – nous avons sur notre site ce qu’on appelle un pixel Facebook qui vous permet d’aimer notre fanpage tout en utilisant le site. Cependant, pour que cela soit possible, nous devons utiliser des cookies fournis par Facebook.

 

3.     Ce qui est importante est que de nombreux cookies sont anonymes pour nous – sans informations supplémentaires, nous ne sommes pas en mesure d’identifier votre identité sur leur base.

4.     Votre navigateur Web autorise l’utilisation de cookies sur votre appareil par défaut, veuillez donc accepter l’utilisation de cookies lors de votre première visite. Cependant, si vous ne souhaitez pas utiliser de cookies lors de la navigation sur le site Web, vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur Web – bloquer complètement la gestion automatique des cookies ou demander une notification chaque fois que des cookies sont placés sur votre appareil. Les paramètres peuvent être modifiés à tout moment.

 

5.     En respectant l’autonomie de toutes les personnes utilisant le site Web, nous nous sentons cependant obligés de vous avertir que la désactivation ou la limitation de l’utilisation des cookies peut entraîner des difficultés assez graves dans l’utilisation du site Web, par exemple sous la forme de la nécessité de se connecter à chaque sous-page, une période de chargement plus longue  de la page, restrictions sur l’utilisation des fonctionnalités, restrictions sur la page Facebook, etc.

 

§ 5

Droit de retirer le consentement

 

1.     Si le traitement des données personnelles est fondé sur le consentement, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment – à votre propre discrétion.

2.     Si vous souhaitez retirer votre consentement au traitement des données personnelles, envoyez-nous simplement un e-mail à l’adresse contact@hugof63.sg-host.com

3.     Si le traitement de vos données personnelles était fondé sur le consentement, vous avez le droit de retirer votre consentement au traitement des données personnelles sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci.

 

§ 6

Obligation de fournir des données personnelles

 

La fourniture de données personnelles est volontaire, mais leur mise à disposition et leur traitement par « RFE Pologne » sont nécessaires pour adhérer à l’Association, atteindre les objectifs statutaires de l’Association et nécessaires pour répondre à vos attentes concernant l’utilisation du site Internet.

 

§ 7

Prise de décision automatisée et profilage

 

« RFE Pologne » ne prend pas de décisions automatisées, y compris basées sur le profilage.

 

§ 8

Destinataires des données personnelles

 

1.    Comme la plupart des entités, nous utilisons l’aide d’autres entreprises dans nos opérations, ce qui implique souvent la nécessité de fournir des données personnelles. Par conséquent, si nécessaire, nous transférons vos données personnelles à des avocats, des comptables coopérant avec nous, ainsi qu’à une société d’hébergement.

2.    En outre, il peut arriver que, par exemple, sur la base de la loi applicable ou de la décision de l’autorité compétente, nous devions également transférer vos données personnelles à d’autres entités, qu’elles soient publiques ou privées. Par conséquent, il nous est extrêmement difficile de prédire qui peut demander des données personnelles. Cependant, nous vous assurons que nous analysons chaque cas d’une demande de fourniture de données personnelles avec beaucoup de soin et très soigneusement afin de ne pas transmettre accidentellement des informations à une personne non autorisée.

 

§ 9

Transfert de données personnelles
vers des pays tiers

 

1.       « RFE Pologne » ne transfère pas directement les données personnelles des membres de l’Association à des pays tiers ou à des organisations internationales.

2.       Comme la plupart des entités, cependant, nous utilisons divers services et technologies populaires offerts par des entités telles que Facebook ou Google. Ces sociétés sont basées en dehors de l’Union européenne et, par conséquent, à la lumière des dispositions du RGPD, sont traitées comme des pays tiers. Cela signifie que, par exemple, si un membre de « RFE Pologne » participe aux activités de l’Association sur Facebook, ses données peuvent être transférées vers un pays tiers.

3.     Le RGPD introduit certaines restrictions au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers, car, en règle générale, les règles européennes ne s’y appliquent pas, la protection des données à caractère personnel des citoyens de l’Union européenne peut, malheureusement, être insuffisante. Par conséquent, chaque administrateur de données personnelles est tenu de déterminer la base juridique de ces transferts.

4.     Pour notre part, nous vous assurons que nous n’utilisons des services et technologies que des entités des États-Unis et uniquement celles qui ont rejoint le programme Privacy Shield, sur la base de la décision d’exécution de la Commission européenne du 12 juillet 2016 – plus d’informations sur ce sujet peuvent être lues sur Site Web de la Commission Européenne. Les entités qui ont rejoint le programme Privacy Shield garantissent qu’elles se conformeront aux normes élevées dans le domaine de la protection des données personnelles qui s’appliquent dans l’Union européenne, par conséquent, l’utilisation de leurs services et des technologies proposées dans le traitement des données personnelles est légale.

5.     Nous vous fournirons à tout moment des explications supplémentaires concernant le transfert de données à caractère personnel, notamment lorsque cette question soulève vos doutes.

6.     Vous avez le droit d’obtenir à tout moment une copie de vos données personnelles transférées vers un pays tiers.

 

§ 10

Période de traitement des données personnelles

1.     Conformément aux dispositions légales applicables, nous traitons vos données personnelles uniquement pendant le temps nécessaire pour atteindre l’objectif désigné. Passé ce délai, vos données personnelles seront supprimées ou détruites de manière irréversible.

2.     Dans une situation où nous n’avons pas besoin d’effectuer des opérations autres que votre stockage sur vos données personnelles, nous les sécurisons davantage en les supprimant ou les détruisant définitivement – par pseudonymisation. La pseudonymisation consiste en un tel cryptage des données personnelles ou d’un ensemble de données personnelles qu’elles ne peuvent pas être lues sans clé supplémentaire, et donc ces informations deviennent complètement inutiles pour une personne non autorisée.

3.     En ce qui concerne les périodes individuelles de traitement des données personnelles, nous vous informons que nous traitons les données personnelles pendant une période :

·         jusqu’à ce que le consentement soit retiré ou que l’objectif du traitement soit atteint – en ce qui concerne les données personnelles traitées sur la base du consentement ;

·         jusqu’à ce qu’une objection effective soit formulée ou que l’objectif du traitement soit atteint – en ce qui concerne les données à caractère personnel traitées sur la base de l’intérêt légitime de la personne concernée ;

·         jusqu’à ce qu’ils deviennent obsolètes ou perdent leur utilité, mais pas plus de 3 ans – en ce qui concerne les données personnelles traitées principalement à des fins analytiques, l’utilisation de cookies et l’administration du site Web.

4.     Les périodes en années sont comptées à partir de la fin de l’année au cours de laquelle nous avons commencé à traiter les données personnelles afin d’améliorer le processus de suppression ou de destruction des données personnelles. Compter la date limite séparément pour chaque événement impliquerait des difficultés organisationnelles et techniques importantes ainsi qu’une dépense financière importante, donc fixer une date pour la suppression ou la destruction des données personnelles nous permet de gérer ce processus plus efficacement. En effet, si vous exercez votre droit d’oublier, de telles situations sont considérées individuellement.

 

§ 11

Droits des personnes concernées

 

1.     Nous tenons à vous informer que vous avez le droit :

·         de demander l’accès aux données ;

·         à la rectification des données ;

·         à l’effacement des données ;

·         à la limitation du traitement des données ;

·         de vous opposer au traitement des données personnelles ;

·         à la portabilité des données.

 

2.     Nous respectons vos droits découlant des dispositions sur la protection des données personnelles et essayons de faciliter leur mise en œuvre dans toute la mesure du possible.

3.     Nous indiquons que ces droits ne sont pas absolus et, par conséquent, dans certaines situations, nous pouvons légalement vous refuser de les respecter. Cependant, si nous refusons d’accepter votre demande, alors seulement après une analyse approfondie et uniquement si le refus d’accepter la demande est nécessaire.

 

4.     En ce qui concerne le droit d’opposition, nous clarifions que vous avez le droit de vous opposer au traitement des données personnelles à tout moment sur la base de l’intérêt légitime du Responsable du Traitement par rapport à votre situation particulière. Cependant, vous devez vous rappeler que conformément aux dispositions légales, nous pouvons refuser d’accepter votre objection si nous prouvons que:

 

·         il existe des motifs légitimes de traitement qui l’emportent sur vos intérêts, droits et libertés, ou

 

·         il existe des fondements pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.

5.     Vous pouvez exercer vos droits en envoyant un e-mail à contact@hugof63.sg-host.com

 

§ 12

Droit d’introduire une réclamation

 

Si vous pensez que vos données personnelles sont traitées contrairement à la loi applicable, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès du Président de l’Office de protection des données personnelles.

 

§ 13

Dispositions finales

 

1.    Aux questions non réglées par la présente Politique de confidentialité, les dispositions relatives à la protection des données personnelles s’appliquent.

2.    Nous vous informerons de toute modification de cette politique de confidentialité sur le site Web de l’Association : hugof63.sg-host.com.

 

3.    La présente Politique de confidentialité s’applique à partir du 10 mars 2020.